Voorwaarden

Kinderpsycholoog en integratieve kindercounselor in Utrecht, Leidsche Rijn

Algemeen
 • Een sessie of oudergesprek duurt een uur en kost 85 euro. Aan het eind van iedere maand ontvangt u de factuur van die maand met een betalingstermijn van twee weken. 

 • Eventuele vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering dient u zelf terug te vragen bij uw zorgverzekering. Informeer tijdig bij uw zorgverzekering of u hiervoor verzekerd bent.  

 • Een sessie of oudergesprek graag minstens 24 uur van tevoren afzeggen (melden via de voicemail is voldoende).

 

Informatie sessies

 • De ouders en het kind weten dat de sessies opgenomen (gefilmd) worden, zodat ik (Patricia van Doorn, integratief kindertherapeut i.o.) daar in mijn opleiding  gebruik van kan maken om te leren.

 • De ouders en het kind weten dat de opnames uitsluitend bedoeld zijn ter vervanging van aantekeningen door mij en dat de opnames direct na gebruik in de opleiding worden gewist.

 • In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van het traject. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. Ik ben gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode.

 • Het kind is de cliënt. Ik word betaald door de ouders, echter werk in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.

 • De ouders zijn niet aanwezig bij de sessies, tenzij op mijn uitdrukkelijke verzoek.

 • In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder verplicht toestemming te geven tot dit traject. Door het tekenen van deze behandelovereenkomst geven beide ouders toestemming om hun kind te behandelen middels integratieve kindercounseling.

Verslaglegging

 • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken.

Supervisie

 • De ouders en het kind weten dat ik onder supervisie werk en zaken die binnen, zowel  buiten mijn mogelijkheden vallen bespreek met de supervisor. Deze kan aanbevelingen doen ter verdere behandeling bij mij of een afgestudeerde integratieve therapeut.

Privacyreglement

 • Kind en Krachtig volgt het privacyreglement dat door de beroepsvereniging NFG is opgesteld. Deze kunt u bij mij aanvragen. 

© 2015 Teksten van deze website mogen niet worden gekopieerd | Kind en Krachtig | De Milan Viscontilaan 45, De Meern | info@kindenkrachtig.nl | 06-39709071