Voorwaarden

Kinderpsycholoog en integratieve kindertherapeut in Utrecht, Leidsche Rijn

Algemeen
 • Een sessie of oudergesprek duurt een uur en kost € 95,-. In de eerste week van iedere maand ontvangt u de factuur van de maand ervoor.

 • Eventuele vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering dient u zelf terug te vragen bij uw zorgverzekering. Informeer tijdig bij uw zorgverzekering of u hiervoor verzekerd bent.

 • Een sessie of oudergesprek graag minstens 24 uur tevoren worden afzeggen (melden via de voicemail is voldoende).

 

Informatie sessies

 • In de oudergesprekken bespreekt de integratieve kindertherapeut het verloop van de behandeling. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. De integratieve kindertherapeut is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode.

 • Het kind is de cliënt en de integratieve kindertherapeut wordt betaald door de ouders, werkt echter in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.

 • De ouders zijn niet aanwezig bij de sessies, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de integratieve kindertherapeut.

 • In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder verplicht toestemming te geven tot behandeling. Door het tekenen van deze behandelovereenkomst geven beide ouders toestemming om hun kind te helpen middels integratieve therapie.

 • De ouders en het kind weten dat de sessies opgenomen worden.

 • De ouders en het kind weten dat de opnames uitsluitend bedoeld zijn ter vervanging van aantekeningen door mij en dat de opnames direct na gebruik worden gewist.

Verslaglegging

 • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken.

Privacyreglement

 • Kind en Krachtig volgt het privacyreglement dat door de beroepsvereniging NFG is opgesteld. Deze kunt u bij mij aanvragen. 

© 2020 Teksten van deze website mogen niet worden gekopieerd | Kind en Krachtig | De Milan Viscontilaan 45, De Meern | kindenkrachtig@gmail.com | 06-39709071