top of page
Over Patricia
Kind(s) zijn én je krachtig voelen. Een kind krijgen én je krachtig voelen. Het lijken soms wel tegenstellingen. En toch is precies dát waar 'Kind en Krachtig' voor staat. Bij 'Kind en Krachtig' word je als kind en als ouder gezien, gehoord en wordt er naar je geluisterd. Zodat je zélf kan ontdekken wat je nodig hebt om tot je recht te komen en je weer krachtig te voelen.
 
Op deze pagina leest u over de verschillende manieren waarop ik mensen hielp hun eigen kracht te (her)vinden, voordat ik 'Kind en Krachtig' opzette.

Kinder- en jeugdpsycholoog, MSc

Van 2005 tot 2009 studeerde ik Kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. Mijn master-diploma behaalde ik cum laude. 

 

ABA (toegepaste gedragsanalyse)

Tijdens mijn studie hielp ik als ABA-trainer een jongen met Autisme door hem te leren praten, spelen en communiceren, waardoor hij uiteindelijk in staat was naar een reguliere school te gaan. Dit volgens de toegepaste gedragsanalyse (ABA), onder supervisie van het aba-instituut. Ook onderzocht ik tijdens mijn afstudeeronderzoek de effectiviteit van ABA voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis, en ging ik in de woorden van mijn onderzoeksbegeleider 'de strijd aan met de communis opinio dat autisme een onverbeterlijke en levenslange handicap is'.

 

Medische psychologie

Mijn afstudeerstage liep ik in het Diakonessenhuis in Utrecht. Hier hielp ik kinderen met medisch onverklaarbare klachten, en kinderen die moesten leren omgaan met een medische aandoening. Tijdens deze stage behaalde ik mijn diagnostische bevoegdheid (BAPD), en leerde ik dat lichamelijke en psychische gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Kenia

Na mijn studie werkte ik twee maanden op vrijwillige basis als kinder- en jeugdpsycholoog in een Keniaans kindertehuis. Daar zette ik in gesprekken met de kinderen mijn kennis en vaardigheden met betrekking tot traumaverwerking in, en gaf ik opvoedworkshops aan de 'mama's'.

Naschoolse Dagbehandeling LVB-ZMOK

Op de naschoolse dagbehandeling van het Leger des Heils in Amsterdam, werkte ik met kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychische stoornissen en gedragsproblemen (cluster 4-onderwijs). Als pedagogisch medewerker en gezinsbehandelaar leerde ik competentiegericht werken: zien, benoemen en uitvergroten wat goed gaat, en van daaruit nieuwe vaardigheden aanleren; oplossingsgericht werken en werken vanuit de principes van NVR (geweldloos verzet). 

Sociaal wijkteam

Van januari 2015 tot maart 2016 werkte ik in een sociaal wijkteam in Zaandam, waar ik mensen ondersteunde om hun eigen kracht (weer) te vinden. Ik zette in wat nodig was om de zelfredzaamheid te vergroten, van MWD tot hulp bij het aanvragen van een uitkering, en van WMO tot schulddienstverlening. Vanuit het SWT zocht ik de samenwerking met jeugdteams, de GGD, scholen en Veilig Thuis. Tevens was ik hier aandachtsfuntionaris huiselijk geweld.

Ik februari 2022.jpg

Integratieve Kindertherapie

In oktober 2015 startte ik met de opleiding 'integratieve kindertherapie' aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en zette ik 'Kind en Krachtig' op. Begin 2016 zegde ik mijn baan op om volledige voor mijn eigen praktijk te gaan. Na vijf intensieve studiejaren vol praktijkervaring, intervisie, supervisie, leertherapie en video-examens, mocht ik mijzelf integratief kindertherapeut noemen, ofwel ECP-therapeut.

“Children are not the people of tomorrow,

but are people of today.

They have a right to be taken seriously,

and to be treated

with tenderness and respect.

They should be allowed to grow

into whoever they were meant to be. '

The unknown person' inside of them

is our hope for the future.”

 

Janusz Korczak (1878-1942)

bottom of page