Over Patricia

Mensen weer in hun kracht zien gaan staan. Dat is waar ik blij van word. Vooral als het om kinderen of hun ouders gaat. Op deze pagina leest u over de verschillende manieren waarop ik mensen hielp in hun kracht te gaan staan, voordat ik 'Kind en Krachtig' opzette.

Kinder- en jeugdpsycholoog, MSc

Van 2005 tot 2009 studeerde ik Kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. Mijn master-diploma behaalde ik cum laude. 

 

ABA (toegepaste gedragsanalyse)

Tijdens mijn studie hielp ik als ABA-trainer een jongen met Autisme in zijn kracht zetten door hem te leren praten, spelen en communiceren, waardoor hij uiteindelijk in staat was naar een reguliere school te gaan. Dit volgens de toegepaste gedragsanalyse (ABA), onder supervisie van het aba-instituut. Ook onderzocht ik als afstudeeronderzoek de effectiviteit van ABA voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis, en ging ik in de woorden van mijn onderzoeksbegeleider 'de strijd aan met de communis opinio dat autisme een onverbeterlijke en levenslange handicap is'.

 

Medische psychologie

Mijn afstudeerstage liep ik in het Diakonessenhuis in Utrecht, op de afdeling 'medische psychologie'. Hier behandelde ik kinderen met medisch onverklaarbare klachten, en kinderen die moesten leren omgaan met medische klachten. Tijdens deze stage behaalde ik mijn diagnostische bevoegdheid (BAPD).

Kenia

Na mijn studie werkte ik twee maanden op vrijwillige basis als kinder- en jeugdpsycholoog in een Keniaans kindertehuis (Happy Rock Center). Daar zette ik in gesprekken met de kinderen mijn kennis en vaardigheden met betrekking tot traumaverwerking in, en gaf ik opvoedworkshops aan de 'mama's'.

Naschoolse Dagbehandeling LVB-ZMOK

Op de naschoolse dagbehandeling van het Leger des Heils in Amsterdam behandelde ik met kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische- en ernstige gedragsproblematiek (speciaal onderwijs en ZMOK). Als pedagogisch medewerker en gezinsbehandelaar leerde ik competentiegericht werken: zien, benoemen en uitvergroten wat goed gaat, en van daaruit nieuwe vaardigheden aanleren. Tevens maakten we gebruik van oplossingsgericht werken en NVR (Non Violent Resistance = geweldloos verzet). 

Sociaal wijkteam

Van januari 2015 tot maart 2016 werkte ik in een sociaal wijkteam in Zaandam, waar ik mensen ondersteunde om hun eigen kracht (weer) te vinden. Ik zette in wat nodig was om de zelfredzaamheid te vergroten, van MWD tot hulp bij het aanvragen van een uitkering, en van WMO tot schulddienstverlening. Vanuit het SWT zocht ik de samenwerking met jeugdteams, de GGD, scholen en Veilig Thuis. Tevens was ik hier aandachtsfuntionaris huiselijk geweld.

Integratieve Kindertherapie

In oktober 2015 ben ik gestart met de opleiding 'integratieve kindertherapie' en in 2016 schreef ik 'Kind en Krachtig' in bij de KVK. Inmiddels weet ik dat ik mensen niet in hun kracht 'zet', maar hen begeleid en stuur in het vinden en benutten van hun eigen kracht en zelfhelend vermogen. Dit doe ik door volledig af te stemmen op elk uniek kind, en te doen wat nodig is, vanuit de visie 'het kind weet het, kan het en doet het'. Begin 2021 behaalde ik mijn diploma 'MasterKindertherapeut ECP'.

Na vijf jaar de 'Sleuteltraining Hartgrondig Opvoeden' te hebben gegeven, help ik ouders nu middels individuele oudercoaching om zichzelf en hun kinderen (weer) beter te begrijpen. Zodat zij weer kunnen genieten van het ouderschap en hun kind(eren) van het kind zijn.

 

“Children are not the people of tomorrow, but are people of today. They have a right to be taken seriously, and to be treated with tenderness and respect. They should be allowed to grow into whoever they were meant to be. 'The unknown person' inside of them is our hope for the future.” - Janusz Korczak (1878-1942)