Over Patricia

Mensen in hun kracht zetten. Dat is waar ik blij van word. Vooral als het om kinderen of hun ouders gaat. Op deze pagina leest u over de verschillende manieren waarop ik dat heb gedaan voordat ik 'Kind en Krachtig' opzette. 

 

Kinder- en jeugdpsycholoog, MSc

Van 2005 tot 2009 studeerde ik Kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. Mijn master-diploma behaalde ik cum laude. 

 

ABA (toegepaste gedragsanalyse)

Tijdens mijn studie hielp ik als ABA-trainer een jongen met Autisme in zijn kracht zetten door hem te leren praten, spelen en communiceren, waardoor hij uiteindelijk in staat was naar een reguliere school te gaan. Dit volgens de toegepaste gedragsanalyse (ABA), onder supervisie van het aba-instituut. Ook onderzocht ik als afstudeeronderzoek de effectiviteit van ABA voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis, en ging ik in de woorden van mijn onderzoeksbegeleider 'de strijd aan met de communis opinio (algemeen heersende mening) dat autisme een onverbeterlijke en levenslange handicap is'.

 

Medische psychologie

Mijn afstudeerstage liep ik in het Diakonessenhuis in Utrecht, op de afdeling 'medische psychologie'. Hier behandelde ik kinderen met medisch onverklaarbare klachten, en kinderen die moesten leren omgaan met medische klachten. Tijdens deze stage behaalde ik mijn diagnostische bevoegdheid (BAPD).

Kenia

Na mijn studie werkte ik twee maanden op vrijwillige basis als kinder- en jeugdpsycholoog in een Keniaans kindertehuis (Happy Rock Center). Daar zette ik in gesprekken met de kinderen mijn kennis en vaardigheden met betrekking tot traumaverwerking in, en gaf ik opvoedworkshops aan de 'mama's'.

Naschoolse Dagbehandeling LVB-ZMOK

Op de naschoolse dagbehandeling van het Leger des Heils in Amsterdam behandelde ik met kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische- en ernstige gedragsproblematiek (speciaal onderwijs en ZMOK). Als pedagogisch medewerker en gezinsbehandelaar leerde ik competentiegericht werken: zien, benoemen en uitvergroten wat goed gaat, en van daaruit nieuwe vaardigheden aanleren. Tevens maakten we gebruik van oplossingsgericht werken en NVR (Non Violent Resistance = geweldloos verzet). 

Sociaal wijkteam

Van januari 2015 tot maart 2016 werkte ik in een sociaal wijkteam in Zaandam, waar ik mensen ondersteunde om hun eigen kracht (weer) te vinden. Ik zette in wat nodig was om de zelfredzaamheid te vergroten, van MWD tot hulp bij het aanvragen van een uitkering, en van WMO tot schulddienstverlening. Vanuit het SWT zocht ik de samenwerking met jeugdteams, de GGD, scholen en Veilig Thuis. Tevens was ik hier aandachtsfuntionaris huiselijk geweld.

Integratieve Kindertherapie

Sinds oktober 2015 ben ik in opleiding tot 'integratieve kindertherapeut'. Inmiddels mag ik mijzelf - naast kinder- en jeugdpsycholoog - ook 'integratieve kindercounselor' noemen. Daarnaast behaalde ik mijn diploma medische en psychosociale basiskennis (MBK en PSBK). Het mooie aan de integratieve therapie is dat er niet vanuit een behandelmodel passend bij een label of diagnose wordt gewerkt, maar vanuit het hele kind, en alles wat hem of haar uniek maakt. Niet alleen gedachten, gevoelens en gedrag, ook de verbeeldingskracht, sociale, somatische en spirituele factoren worden meegenomen in de behandeling. Zo leer ik voor ieder kind en iedere ouder maatwerk bieden, resulterend in een kortdurende behandeling met een langdurend effect.

© 2015 Teksten van deze website mogen niet worden gekopieerd | Kind en Krachtig | De Milan Viscontilaan 45, De Meern | info@kindenkrachtig.nl | 06-39709071