top of page

Privacy policy

Dit privacy policy geldt voor iedereen die de website kindenkrachtig.nl bezoekt – we duiden deze hierna aan als ‘de website’.

Beheer
De website is eigendom van Kind en Krachtig en staat onder beheer van Wix.com. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

 

Gegevens van bezoekers

  1. Bezoekgegevens worden bewaard, maar anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Ze worden alleen gebruikt om het websitebezoek te analyseren en verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om de website te verbeteren en te optimaliseren.

  2. Wix.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht  en onder verantwoordelijkheid van Kind en Krachtig.

 

Cookies

  1. Wix.com zet functionele cookies in voor al haar websites om beheerders de mogelijkheid te bieden de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Kind en Krachtig maakt geen gebruik van deze informatie.

  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy policy terecht bij Kind en Krachtig via de contactgegevens op deze website.
 

Disclaimer
Kind en Krachtig is gerechtigd de inhoud van het privacy policy te wijzigen, zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Gegevens die door de klant verstrekt worden
Kind en Krachtig kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het verwerken van het contactverzoek.

  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het aangevraagde.

  3. Gegevens verstrekken aan derden:
    Gegevens die via deze website aan Kind en Krachtig worden verstrekt zullen nooit bij derden terecht komen. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Mocht er na een contactverzoek een behandeltraject starten, dan wordt op dat moment toestemming gegeven voor het verwerken van de dán verstrekte gegevens.

 

Beveiliging
De gegevens die iemand aan Kind en Krachtig verstrekt, worden altijd in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

Aanpassing van klantgegevens
Mensen mogen verstrekte gegevens wijzigen, inzien, of vragen om verwijdering. Kind en Krachtig kan in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Kind en Krachtig voorgeschreven wijze door te geven. Uiteraard dient u zich te legitimeren om zeker te weten dat u de persoon bent die u zegt te zijn. Kind en Krachtig reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek. De termijn die we hiervoor nodig hebben zullen we bij de reactie op het verzoek kenbaar maken.

bottom of page