Kindertherapie

Praktische informatie

 

Voor wie

Kindertherapie is voor kinderen die last hebben van: 

  • angst, verdriet of onzekerheid

  • boosheid, ruzie of driftbuien

  • concentratie-, leer- of luisterproblemen

  • pesterijen, rouw, ziekte of echtscheiding

  • moeilijk slapen, eten of zindelijk worden

  • buikpijn, hoofdpijn of andere medisch onverklaarbare klachten 

 

Het traject

Kindertherapie begint met een intakegesprek met beide ouders (zonder uw kind). Vooraf aan dit gesprek ontvangt u een intakevragenlijst die u uiterlijk een week voor het gesprek ingevuld retourneert, zodat we in het gesprek meteen 'to the point' kunnen komen. Vervolgens ga ik vijf sessies van een uur met uw kind aan de slag. Na deze vijf sessies vindt opnieuw een oudergesprek plaats, waarin ik graag van u hoor welke verandering u heeft bemerkt bij uw zoon/dochter, en wat er is veranderd sinds het intakegesprek. In dit gesprek zal ik ook een indicatie geven van het aantal sessies dat nog nodig/wenselijk lijkt. 

Hoe

Op de manier en met de materialen die uw kind zelf kiest, gaan we aan de slag om te onderzoeken welke klacht en welk gevoel ten grondslag ligt aan het probleem waarmee een kind is aangemeld, en zoeken we uit wat nodig is om dat op te lossen. Door niet een behandelmodel maar uw kind centraal te stellen, met alle eigenschappen die het kind maken tot wie hij/zij is, ontstaat een kortdurende therapie met blijvend effect. 

Waar en wanneer

Zowel de oudergesprekken als sessies met uw kind vinden plaats in mijn praktijkruimte aan De Milan Viscontilaan 45 in De Meern (Veldhuizen).  


Tarieven

Een oudergesprek of sessie kost 95 euro en duurt een uur.

Een schoolobservatie kost 140 euro (inclusief reistijd en -kosten).

Vergoeding

Als u aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat u (een deel van) de kosten voor counseling vergoed krijgt uit uw aanvullende zorgverzekering. Ik sta geregistreerd in het VPMW-register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (www.de-nfg.nl) en in het register beroepsbeoefenaren complentaire zorg (www.rbcz.nu). Meer informatie hierover vind u op de volgende pagina's: 

Vergoedingen NFG

Vergoedingen RBCZ

Overige informatie

De sessies worden gefilmd. Dit doe ik zodat ik 'in het hier en nu' kan zijn (kan meespelen en inspelen op wat er gebeurt) en dingen die ik heb gemist of vergeet, terug kan zien tijdens het uitwerken van een sessie. Na het uitwerken van de sessies en eventuele inbreng bij supervisie worden de beelden gewist. 

© 2020 Teksten van deze website mogen niet worden gekopieerd | Kind en Krachtig | De Milan Viscontilaan 45, De Meern | info@kindenkrachtig.nl | 06-39709071