Integratieve kindertherapie

Praktische informatie

 

Voor wie

Integratieve kindertherapie is voor kinderen die last hebben van: 

  • angst, verdriet of onzekerheid

  • boosheid, ruzie of driftbuien

  • concentratie-, leer- of luisterproblemen

  • pesterijen, rouw, ziekte of echtscheiding

  • moeilijk slapen, eten of zindelijk worden

  • buikpijn, hoofdpijn of andere medisch onverklaarbare klachten 

 

Het traject

Kindertherapie begint met een intakegesprek met beide ouders (zonder uw kind). Vooraf aan dit gesprek ontvangt u een uitgebreide intakevragenlijst die u uiterlijk twee dagen voor het gesprek ingevuld terugstuurt. 

 

Vervolgens ga ik vijf sessies met uw kind aan de slag - op de manier en met de middelen die uw kind kiest. We gaan op zoek naar waar uw kind trots op is, naar zijn of haar klacht, het probleem achter het probleem, en wat hij/zij wil bereiken. We maken plannen voor de binnen- en buitenwereld, en spelenderwijs wordt de 'ik-sterkte' vergroot, worden innerlijke blokkades opgeheven en weggestopte gevoelens gevonden en geïntegreerd. Eén ding is zeker: de therapie is één groot avontuur. 

 

Na vijf sessies vindt opnieuw een oudergesprek plaats, waarin ik graag van u hoor welke verandering u heeft bemerkt bij uw zoon/dochter, en wat er binnen jullie gezin is veranderd. We bespreken samen hoeveel sessies en/of oudergesprekken nog nodig of wenselijk zijn. Soms stel ik een schoolobservatie voor, die ik meeneem in de sessies, en op basis waarvan ik adviezen kan geven aan school, ouders en kind. Ik 'doe wat nodig is' en werk vanuit de visie 'het kind weet het, kan het en doet het'. 

Waar en wanneer

Zowel de oudergesprekken als sessies met uw kind vinden plaats in mijn praktijkruimte aan De Milan Viscontilaan 45 in De Meern (Veldhuizen).  


Tarieven

Een oudergesprek, sessie of schoolobservatie kost 95 euro.

Een observatieverslag of deelname aan een gesprek op school kost eveneens 95 euro. 

Tussentijds telefonisch- of e-mailcontact is kosteloos.

Bovenstaande tarieven zijn vrij van btw en inclusief eventuele reiskosten. 

Vergoeding

Als u aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat u (een deel van) de kosten vergoed krijgt uit uw aanvullende zorgverzekering. Ik sta geregistreerd in het VPMW-register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (www.de-nfg.nl) en in het register beroepsbeoefenaren complentaire zorg (www.rbcz.nu). Meer informatie hierover vind u op de volgende pagina's: 

Vergoedingen NFG

Vergoedingen RBCZ

Overige informatie

De sessies worden gefilmd. Dit doe ik zodat ik 'in het hier en nu' kan meespelen en inspelen op wat er gebeurt tijdens de sessie, en mijn aantekeningen na de sessie kan maken. Na het uitwerken van de sessies worden de beelden gewist. 

P1011008.jpg